STRONA GŁÓWNA
 OFERTA PRACY ślusarz narzędziowy!
 OFERTA PRACY blacharz samochodowy!
 OFERTA PRACY instruktor kształcenia zawodowego!
 OFERTA PRACY pracownik linii produkcyjnej!
 OFERTA PRACY pracownik na farmie trzody chlewnej!
 OFERTA PRACY programista!
 OFERTA PRACY project manager!
 PRACA - instruktor Przybysław!
 Oferty pracy za granica - EURES !
 Lider Pojezierza
 LIDER +
 Informacje o GCI
 REGULAMIN GCI
 Pracownicy GCI
 JAK I GDZIE SZUKAĆ PRACY?
 Jak napisać podanie o pracę?
 STRUKTURA CV
 Struktura listu motywacyjnego
 WAŻNE ADRESY
 GCI w województwie zachodniopomorskim
 KONTAKT
 • REGULAMIN GCI

  Regulamin korzystania z wyposażenia GMINNEGO CENTRYM INFORMACJI w Krzęcinie.

       Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z wyposażenia GCI.Każdy zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami regulaminu oraz do przestrzegania wszystkich punktów. Przystąpienie do korzystania z usług GCI oznacza zapoznanie się z zasadami regulaminu.

  1. Zasobami sprzętowymi i programowymi zarządza pracownik GCI.
  2. Stanowiska komputerowe oraz inny sprzęt biurowy udostępniany jest w obecności pracowników GCI i pod ich nadzorem.
  3. W trosce o ochronę antywirusową i poprawną pracę systemu,zabrania się samowolnego używania w pracowni własnych dyskietek oraz płyt CD.
  4. W przypadku korzystania z komputerów należy wykorzystywać jedynie oprogramowanie zainstalowane na tych komputerach - zagronione jest samowolne instalowanie jakiegokolwiek nowego oprogramowania.
  5. Przy korzystaniu z Internetu zabrania się przeglądania stron o treściach pornograficznych,erotycznych oraz innych powszechnie uznanych za szkodliwe.
  6. Osoby korzystające z wyposażenia GCI obowiązane są dbać o sprzęt komputerowy i biurowy. O wszelkich awarich lub nieprawidłowościach w pracy komputerów należy niezwłocznie poinformować pracowników GCI.
  7. Niedozwolone jest dokonywanie przez użytkownika jakichkolwiek napraw, konfiguracji sprzętu, samowolne manipulowanie sprzętem (przełącznie klawiatur, monitorów, mysz, itp).
  8. W przypadku uszkodzenia sprzętu wynikłego jak powyżej lub jego zalanie, rozbicie przez użytkownika ponosi On odpowiedzialność finansową za poczynione szkody.
  9. Wszelkie przypadki prób włamań lub prób nieautoryzowanego dostępu do programów będą skutkowały natychmiastowym odłączeniem komputera, a użytkownik będzie ponosił pełną odpowiedzialność za powstałe szkody.
  10. W trakcie przebywania w pomieszczeniach GCI należy zachować ciszę i porządek.
  11. W przypadku trwania szkoleń i spotkań nie będzie możliwe korzystanie z GCI.
  12. GCI nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji udostępnianych przez Internet, za ich prawidłowość, ani za to, że są obciążone prawem osób trzecich oraz za inne naruszenia prawa, jakich dopuszcza się nadawca tej informacji.
  13. Z jednego stanowiska może korzystać tylko jedna osoba.
  14. Obsługa GCI odmówi zainteresowanym skorzystania z usług w przypadkach naruszenia podstawowych zasad zachowania społecznego, niedostosowanie sie do regulaminu , wulgarne słownictwo lub przebywanie pod wpływem używek i alkoholu.
  15. Przed rozpoczęciem pracy na komputerze należy zgłosić się do pracownika  GCI w celu wpisu do ewidencji, a po zakończeniu pracy uporządkować swoje stanowisko pracy i zgłosić pracownikowi  GCI.