STRONA GŁÓWNA
 OFERTA PRACY ślusarz narzędziowy!
 OFERTA PRACY blacharz samochodowy!
 OFERTA PRACY instruktor kształcenia zawodowego!
 OFERTA PRACY pracownik linii produkcyjnej!
 OFERTA PRACY pracownik na farmie trzody chlewnej!
 OFERTA PRACY programista!
 OFERTA PRACY project manager!
 PRACA - instruktor Przybysław!
 Oferty pracy za granica - EURES !
 Lider Pojezierza
 LIDER +
 Informacje o GCI
 REGULAMIN GCI
 Pracownicy GCI
 JAK I GDZIE SZUKAĆ PRACY?
 Jak napisać podanie o pracę?
 STRUKTURA CV
 Struktura listu motywacyjnego
 WAŻNE ADRESY
 GCI w województwie zachodniopomorskim
 KONTAKT
 • STRUKTURA CV

  Co to jest CV (Curriculum Vitae lub Resume)

         Jest to forma prezentacji swojej osoby, która pomoże Ci osiągnąć to, o co zabiegasz: atrakcyjną pracę lub interesujące stypendium. Twoim celem powinno być przykucie uwagi czytającego do swoich najlepszych doświadczeń, kwalifikacji i cech, przy równoczesnym pomniejszeniu znaczenia swoich wad. Pamiętaj jednak by nie doprowadzić do zniekształcania, przekręcania albo pomijania faktów. Nie ma, bowiem nic gorszego niż ujawnienie podczas rozmowy kwalifikacyjnej ukrytych, niekorzystnych faktów.

   Jak napisać skuteczne CV?

         Zadaniem CV jest skłonienie czytającego do zaproszenia kandydata na rozmowę kwalifikacyjną. Pamiętając o tym, opracuj graficznie CV w taki sposób, aby pociągało wizualnie, było łatwe do przejrzenia i wywoływało wrażenie uporządkowanego zestawienia najważniejszych informacji. Nigdy nie wiadomo jak wiele sekund czytający poświęci na Twoje CV leżące w pliku kilkudziesięciu innych podań. Początkowa reakcja czytającego zależy od wyglądu CV, a nie od jego treści.

        Pamiętaj, więc o starannym, schludnym i czystym sporządzeniu CV, rozbijaj tekst nagłówkami i śródtytułami, używaj wcięć przy wyszczególnianiu punktów. Podkreśl albo pisz dużymi literami kluczowe hasła na lewym marginesie. Zamiast zdań rozwiniętych używaj równoważników zdań. Nigdy nie należy pisać na obu stronach kartki - utrudnia to czytanie.

         Jeżeli wybierzesz CV w formie funkcjonalnej lub celowej, powinno się ono zmieścić na jednej stronie. Natomiast, gdy będziesz przedstawiać swój życiorys zawodowy w formie chronologicznej, a masz za sobą duże doświadczenie, nie musisz się ograniczać do jednej strony. Warto wtedy skoncentrować się na szczegółowym opisie zakresów obowiązków na poszczególnych stanowiskach.

   Co powinno zawierać CV?

         Są pewne elementy, które w sposób oczywisty należy zamieścić w resume. Takie podstawowe dane stanowią imię, nazwisko, adres, wykształcenie, przebieg pracy zawodowej. Pamiętaj o uwypukleniu swoich mocnych stron, które mogą wywrzeć wrażenie. Pomijaj miejsca, które budzą wątpliwości, bowiem one rodzą pytania. Skup się na swoich najlepszych stronach, ale pisząc prawdę. Zwykle w CV przedstawiane są również:

   - cel i oczekiwania, co do charakteru pracy; unikaj zawężających oświadczeń, żeby nie zamknąć sobie drogi do innych stanowisk;

  - aktywność oraz osiągnięcia pozazawodowe (np.:. przynależność do organizacji, członkostwo w klubach i stowarzyszeniach);

  - inne osiągnięcia i umiejętności (znajomość języków obcych, znajomość obsługi komputera, certyfikaty, licencje, kursy, stypendia).

        Możesz również dołączyć informacje dodatkowe, które zwiększają atrakcyjność Twojej oferty np. dobry stan zdrowia, dyspozycyjność, skłonność do zmiany miejsca zamieszkania. Podając referencje wybierz ludzi wiarygodnych, z dobrą reputacją na danym polu zawodowym. Opcjonalnie można umieścić wyrażenie "referencje osiągalne na żądanie". "Political correctness" sprawia, że nie powinno się selekcjonować kandydatów na podstawie wieku. Dlatego część osób pomija datę urodzenia w swoim CV. Nie ma się jednak, co łudzić, czytający bez trudu obliczy orientacyjny wiek kandydata, choćby na podstawie dat ukończenia szkół. Inaczej z narodowością i wyznaniem - te informacje są pomijane.

  Jaki rodzaj CV wybrać?

  CHRONOLOGICZNE CV FUNKCJONALNE CV CELOWE CV

        W zależności od celu sporządzenia CV, jak również od stopnia Twoich kwalifikacji, przeszłości zawodowej i posiadanych cech, możesz zdecydować się na CV chronologiczne, funkcjonalne lub celowe. Każde z nich pozwoli Ci we właściwy sposób skutecznie zaprezentować własną osobę.

  CHRONOLOGICZNE CV

        Jest najbardziej tradycyjnym sposobem sporządzania CV, zwłaszcza dla osób o bogatym doświadczeniu zawodowym, które starają się o posadę będącą kolejnym krokiem w ich karierze.

       W takim schemacie, zajmowane stanowiska wymieniane są w kolejności odwrotnej do chronologicznej. czyli od ostatniego do pierwszego. Jeżeli nie masz bogatych doświadczeń zawodowych, lepiej jest je poprzedzić informacją o ukończonych szkołach i kursach, co skoncentruje uwagę czytającego na Twojej wiedzy akademickiej. Dobrym zwyczajem jest podanie krótkich, zwięzłych informacji o firmie, w której się pracowało, wraz z zakresem obowiązków i odpowiedzialności.

  FUNKCJONALNE CV

        Ten sposób sporządzenia CV jest szczególnie odpowiedni dla osób, które pragną zmienić kierunek rozwoju zawodowego lub zamierzają zająć się zawodowo nową dziedziną. Jest to również sposób na zminimalizowanie niekorzystnego wrażenia jakie powodują przerwy w zatrudnieniu, czy nieadekwatne wykształcenie.

        W funkcjonalnym CV powinieneś zwrócić uwagę czytającego na obszary, w których masz szczególne osiągnięcia i czujesz się kompetentny. Obszary te muszą ściśle korelować z charakterem pracy na stanowisku, o które się starasz. Przedstawienie informacji o doświadczeniach zawodowych i wykształceniu sprowadza się do podania podstawowych danych w drugiej części CV

  CELOWE CV

        To rozwiązanie przy sporządzaniu CV jest odpowiednie dla osób, które mają jasny obraz tego, czym się chcą zająć, starają się o konkretną posadę i chcą udowodnić, że mają odpowiednie kwalifikacje do objęcia stanowiska.

        Celowe CV jest tak skonstruowane, aby skoncentrować uwagę czytającego na tym, co możesz wnieść do organizacji lub firmy, obejmując dane stanowisko. Zaraz po precyzyjnym określeniu celu, przedstaw listę umiejętności cennych z punktu widzenia pracodawcy. Poprzyj ją listą osiąg nieć mających uwiarygodnić Cię w oczach czytającego CV. Poprzednie miejsca pracy i szkoły stanowią załącznik.

  Aby zobaczyć przykładowe CV KLIKNIJ TUTAJ.