STRONA GŁÓWNA
 OFERTA PRACY ślusarz narzędziowy!
 OFERTA PRACY blacharz samochodowy!
 OFERTA PRACY instruktor kształcenia zawodowego!
 OFERTA PRACY pracownik linii produkcyjnej!
 OFERTA PRACY pracownik na farmie trzody chlewnej!
 OFERTA PRACY programista!
 OFERTA PRACY project manager!
 PRACA - instruktor Przybysław!
 Oferty pracy za granica - EURES !
 Lider Pojezierza
 LIDER +
 Informacje o GCI
 REGULAMIN GCI
 Pracownicy GCI
 JAK I GDZIE SZUKAĆ PRACY?
 Jak napisać podanie o pracę?
 STRUKTURA CV
 Struktura listu motywacyjnego
 WAŻNE ADRESY
 GCI w województwie zachodniopomorskim
 KONTAKT
 • Informacje o GCI
         
  Gminne Centrum Informacji
  w Krzęcinie
  ul. Szkolna 2 tel. 516 065 451       Gminne Centrum Informacji w Krzęcinie powstało staraniem władz gminnych przy finansowej pomocy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

       Gminne Centrum Informacji w Krzęcinie świadczy usługi od listopada 2005 r. przez 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 20.00 oraz w soboty w godzinach od 8.00 do 18.00.

       GCI to miejsce, w którym oferowane są usługi dla społeczeństwa w celu ich osobistego, społecznego i gospodarczego rozwoju.

  W GCI można skorzystać z:

  - usług biurowych
  - skanowania dokumentów, napisania i wydrukowania CV i listu motywacyjnego, podania, pisma,
  - sprzętu komputerowego do samodzielnego korzystania,
  - pośrednictwa w zakresie wynajmu powierzchni handlowych,
  - wyszukiwania partnerów handlowych,
  - promocji usług agroturystycznych,
  - zasobów informacji sieci Internet,
  - kursów, szkoleń, zajęć pozaszkolnych,
  - działalności reklamowo - informacyjnej,
  - skanowania, wykonywania wizytówek, dyplomów i innych dokumentów graficznych,
  - pomocy przy poszukiwaniu pracy.

  kościół

  Kościół w Krzęcinie
                                       

  Adresaci usług:
  Mieszkańcy gminy ..., powiatu ..., przejezdni, w szczególności młodzież i dzieci, osoby bezrobotne, absolwenci, rolnicy, przedsiębiorcy, osoby pozostające pod opieką Ośrodków Pomocy Społecznej, przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych.

  GCI świadczy następujące usługi:

  1. Pomoc bezrobotnym:
   • w poszukiwaniu pracy
   • przy przygotowywaniu: oferty, CV, podania o pracę, itd.
  2. Pomoc dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą
   • przy wypełnianiu wniosku o rejestrację działalności
   • udzielanie informacje: gdzie zarejestrować działalność, gdzie uzyskać nr NIP, Regon, itd.
  3. Usługi w zakresie udostępniania informacji istniejącej w sieci internet
   • udzielanie informacji dotyczących pracy
   • poszukiwanie informacji dla osób prowadzących działalność gospodarczą
  4. Udostępniania sprzętu komputerowego (na miejscu) w celu:
   • korzystania z internetu
   • redagowania pism
   • drukowania, skanowania, obróbki graficznej
   • udostępniania programów komputerowych (graficznych, edukacyjnych, księgowch)
  5. Usługi dla małych firm (np. pomoc przy wypełnianiu raportów i deklaracji ZUS-u oraz przesyłaniu ich przez internet)
  6. Usługi biurowe (redagowanie i przepisywanie pism, ksero)
  7. Współpraca ze szkołami (lekcje informatyki dla uczniów, lekcje obsługi sprzętu komputerowego, skanera, ksero, nauka korzystania z internetu, obsługa poczty elektronicznej, szukanie potrzebnych informacji w internecie)
  8. Pomoc przy realizacji niektórych zadań gminy:
   • promocja gminy: z zakresu opieki społecznej
   • wspólne działania na rzecz rozwoju lokalnego
  9. Organizowanie kursów, szkoleń, konferencji itp.
  10. Usługi tradycyjne kawiarenki internetowej